Foreman

Responsibilities


Qualifications


Benefits

 1. ประกันสังคม
 2. ชุดยูนิฟอร์ม
 3. เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 4. โบนัสประจำปี
 5. เบี้ยขยัน
 6. ปรับเงินเดือนประจำปี
 7. ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 8. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
 9. ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่ง)
 10. เบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก ( กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด)
 11. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น(งานศพบิดา-มารดา-คู่สมรส-บุตร )
 12. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 13. สัมมนาประจำปี