EN THอบรมสัมมนา การบริหารจัดการขยะในหน่วยงานก่อสร้าง

        วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 บริษัทวิศวภัทร์จำกัด ได้จัดอบรมสัมมนา การบริหารจัดการขยะในหน่วยงานก่อสร้าง  ณ โรงแรม เอสบางกอก นวมินทร์   โดยการให้ความรู้จาก บริษัท วงศ์พานิช  นำโดย ดร.สมไทย  วงษ์เจริญ
แชร์ :