EN THโครงการ "VP ทำดี เลิกบุหรี่เด็ดขาด"

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 62 ซึ่งตรงกับวันงดสูบบุหรี่โลก บริษัท วิศวภัทร์จำกัด ได้จัดงานพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเลิกบุหรี่ภายใต้โครงการ "VP ทำดี เลิกบุหรี่เด็ดขาด" ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 หลังจากได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีในการจัดโครงการครั้งแรกในปี 2561
แชร์ :