EN THบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด จัดร่วมโครงการเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาด เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด โดย คุณพงศ์พันธ์  ธีระจรุงเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บ.วิศวภัทร์ จำกัด   
ทำพิธีตัดบุหรี่ยักษ์ เนื่องในกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 โดยในปีนี้ได้มีกิจกรรม VP.ทำดี เลิกบุหรี่เด็ดขาด โดยมีพนักงานที่ประสงค์เลิกบุหรี่เข้าร่วมโครงการ เบื้องต้น 23 ท่าน  โดยมุ่งหวังให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมรณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง
แชร์ :