EN THกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ณ สำนักงานใหญ่โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญจากโรงพยาบาลสายไหม ซึ่งในกิจกรรมมีการตรวจวัดผลสุขภาพในหมวดต่างๆ พร้อมพบทีมแพทย์ที่ปรึกษาซึ่งมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมลุยสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้โครงการในปี 64 ต่อไป
แชร์ :