EN THกิจกรรมมอบข้าวสารเนื่องในวันแรงงาน

มอบข้าวสาร และเครื่องแบบใหม่ ให้แก่พนักงานของเรา เนื่องในวันแรงงาน
แชร์ :