EN THบริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร Power BI ให้กับบุคลากร

วันที่ 28-29 กันยายน 2565, บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ในหลักสูตร Power BI ให้กับบุคลากรของเราในแต่ละฝ่าย ณ ศูนย์การเรียนรู้ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด (Visavapat Learning Center) เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของบริษัทเรา
ซึ่งในวันดังกล่าว ได้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และคำแนะนำ รวมถึงการ workshop ฝึกใช้โปรแกรม Power BI เพื่อให้บุคลากรของเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แชร์ :