EN THกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2565

เก็บตกภาพบรรยากาศกิจกรรมตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีของ บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ในวันที่ 22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่โดยทีมแพทย์ผู้เชียวชาญจากโรงพยาบาลลาดพร้า
ซึ่งในกิจกรรมมีการตรวจวัดผลสุขภาพในหมวดต่างๆ พร้อมพบทีมแพทย์ที่ปรึกษาซึ่งมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมลุยสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้โครงการในปี 66 ต่อไป
แชร์ :