EN THงานตรวจสุขภาพประจำปี 2558

บรรยากาศงานตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ซึ่งบริษัทจัดขึ้นทุกปี เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน
แชร์ :