EN THวิศวภัทร์ รับ 2 รางวัล ในงาน Sansiri Quality Day 2014

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด ได้รับรางวัล QC Award ( ประเภทรางวัล : ลูกค้ารับมอบห้องในการตรวจครั้งแรกมากที่สุดในกลุ่มโครงการแนวสูงทุกโครงการ ประจำปี 2557 ) และรางวัล บริษัทผู้รับเหมาให้บริการหลังการขายคอนโดดีเด่น ประจำปี 2557 ในงาน Sansiri Quality Day 2014 ของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557
แชร์ :